M DEVELOPMENT

Profil działalności Spółki:

Spółka prowadzi działalność developerską w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Obszar realizowanych obecnie projektów obejmuje teren miasta Łodzi i jego okolic oraz Krakowa.

Opis projektu:

Pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji w trybie oferty prywatnej. Dom Maklerski DFP sp. z o.o. (obecnie Dom Maklerski Prospectus SA) pełnił na rzecz spółki funkcję oferującego akcje serii G będące przedmiotem oferty prywatnej, w związku z planowanym wprowadzeniem papierów wartościowych FITEN SA do ASO na rynku NewConnect. Dom Maklerski był odpowiedzialny za przygotowanie kompletnej dokumentacji ofertowej, doradztwo w zakresie struktury oferty, pozyskanie potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie rozmów z inwestorami instytucjonalnymi. Wartość oferty prywatnej akcji serii G wynosiła 7.700.000,00 PLN.

 

Wróć do projektów