Profil działalności Spółki:

FITEN SA zajmuje się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich. Spółka prowadzi działalność biznesową w dwóch podstawowych segmentach:

  • hurtowego obrotu energią elektryczną (w tym również transgranicznego);
  • dostaw energii do klientów końcowych i zakupów od małych wytwórców.

Jako lider Grupy Kapitałowej FITEN, za pośrednictwem spółek celowych, inwestujemy również w produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Opis projektu:

Pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji w trybie oferty prywatnej. Dom Maklerski DFP sp. z o.o. (obecnie Dom Maklerski Prospectus SA) pełnił na rzecz spółki funkcję oferującego akcje serii G będące przedmiotem oferty prywatnej, w związku z planowanym wprowadzeniem papierów wartościowych FITEN SA do ASO na rynku NewConnect. Dom Maklerski był odpowiedzialny za przygotowanie kompletnej dokumentacji ofertowej, doradztwo w zakresie struktury oferty, pozyskanie potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie rozmów z inwestorami instytucjonalnymi. Wartość oferty prywatnej akcji serii G wynosiła 7.700.000,00 PLN.

Wróć do projektów