Zezwolenie na prowadzenie
działalności maklerskiej

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 r.

Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności maklerskiej z dniem 1 grudnia 2008 r.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską w siedmiu następujących zakresach:

  • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
  • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
  • oferowanie instrumentów finansowych;
  • przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych;
  • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
  • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
  • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Spoza katalogu czynności maklerskich HFT Brokers Dom Maklerski S.A. wykonuje następujące usługi doradcze:

  • sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych;
  • przeprowadzeniem wycen;
  • przeprowadzaniem badań przedinwestycyjnych (due diligence).