Zespół

Nasz zespół posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w organizacji publicznych i niepublicznych ofert instrumentów finansowych.

Kompetentność całego zespołu specjalistów, dobre relacje z instytucjami rynku kapitałowego oraz wypracowane procedury postępowania mają duże znaczenie w skutecznym i szybkim pozyskaniu kapitału za pośrednictwem emisji papierów wartościowych na rynku publicznym.

Prowadzimy dynamiczną działalność w branży przygotowania emisji akcji i obligacji korporacyjnych. Spółka pełni rolę oferującego na rynku niepublicznym akcji i obligacji, pomagając swoim klientom i emitentom w pozyskiwaniu środków na sfinansowanie swoich przedsięwzięć.

Nasi dyrektorzy to zespół wyspecjalizowanych pasjonatów rynku, dostępni dla wymagających klientów na terenie całej Polski. W trakcie swojej wieloletniej kariery zdobywali bogate doświadczenie i nieprzeciętną wiedzę zarówno w Polsce jak i za granicą, między innymi w bankach czy instytucjach finansowych.

Wiemy, że dzięki naszej strategii, osiąganym wynikom, uczciwej pracy i przejrzystym rozwiązaniom wspólnie możemy odnieść sukces i budować partnerskie relacje. Każdego dnia stawiamy sobie za cel dostarczenie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w działaniach inwestycyjnych, poparte wiedzą i doświadczeniem. Nasz dom maklerski HFT Brokers specjalizuje się w handlu instrumentami pochodnymi rynku Forex, indeksów giełdowych, surowców, akcji i obligacji.

Tworzony z pasją i zaangażowaniem, licencjonowany dom maklerski HFT Brokers działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, którą Spółka rozpoczęła w dniu 1 grudnia 2008 r.