Profil działalności

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. oferuje swoim Klientom najwyższej jakości usługi oraz umożliwia i ułatwia dostęp do rynku kapitałowego.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.  jest niezależnym domem maklerskim utworzonym w 2006 roku. Dnia 7 lipca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na prowadzenie działalności maklerskiej przez Spółkę. Prowadzenie działalności maklerskiej Spółka rozpoczęła w dniu 1 grudnia 2008 r.

Przedmiotem działalności HFT Brokers Domu Maklerskiego S.A. jest prowadzenie działalności maklerskiej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską w siedmiu następujących zakresach:

  • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
  • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
  • oferowanie instrumentów finansowych;
  • przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych;
  • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
  • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
  • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.