Archiwum

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego SETANTA S.A.

W dniu 19 września 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny SETANTA S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) łącznie 4....

W dniu 19 września 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny SETANTA S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) łącznie 4.308.200 Akcji SETANTA S.A.

Prospekt Emisyjny został opublikowany na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.setanta.pl).

czytaj więcej... zwiń...

Memorandum Informacyjne Spółki EBC Solicitors S.A.

Memorandum Informacyjne EBC Solicitors S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. Memorandum Informacyjne EBC Solicitors S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (http://www.ebcsolicitors....

Memorandum Informacyjne EBC Solicitors S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.

Memorandum Informacyjne EBC Solicitors S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (http://www.ebcsolicitors.pl).

czytaj więcej... zwiń...

Dojście do skutku emisji akcji serii D Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

W dniu 21 grudnia 2015 r. Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie dokonał przydziału 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. ...

W dniu 21 grudnia 2015 r. Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie dokonał przydziału 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji serii D przeprowadzona była z zachowaniem prawa poboru. Poziom objęcia emisji Akcji serii D wyniósł 100%.

czytaj więcej... zwiń...

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Setanty S.A.

W dniu 10 grudnia 2015 roku Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego ...

W dniu 10 grudnia 2015 roku Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki sporządzanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które obecnie są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

czytaj więcej... zwiń...

Memorandum Informacyjne Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. dostępne ...

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.danks.pl).

czytaj więcej... zwiń...

Informacja o niedojściu do skutku oferty publicznej Obligacji serii E Fabryki Konstrukcji Drewnianych SA

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci informuje, iż do końca dnia 30 września 2015 r., czyli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym nie zostały ...

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci informuje, iż do końca dnia 30 września 2015 r., czyli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym nie zostały objęte zapisami i należycie opłacone Obligacje serii E w liczbie minimum 7.500.000 sztuk (próg emisji).
W związku z powyższym oferta publiczna Obligacji serii E nie doszła do skutku.

czytaj więcej... zwiń...