Zarząd HFT Brokers Dom Maklerski S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję

o cofnięciu zezwolenia HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie na prowadzenie działalności maklerskiej.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. ma obowiązek zakończyć działalność z upływem dnia 25 czerwca 2017 r. Do tego czasu HFT Brokers Dom Maklerski S.A. może wykonywać czynności zmierzające do zakończenia prowadzonej działalności maklerskiej,

w szczególności do przeniesienia aktywów przechowywanych obecnie przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w ramach działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd HFT Brokers Dom Maklerski S.A., w związku z zakończeniem prowadzenia działalności maklerskiej, dołoży należytej staranności w celu zabezpieczenia interesów wszystkich dotychczasowych kontrahentów HFT Brokers Domu Maklerskiego S.A.

Departament Bankowości Inwestycyjnej

Skontaktuj się z Nami

sprzedaz@hftbrokers.pl +48 22 660 37 80

Departament Rynku Pierwotnego

Skontaktuj się z Nami

drp@hftbrokers.pl +48 42 207 27 36

Aktualności

Memorandum Informacyjne Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. dostępne jest ...

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (http://danks.pl).

czytaj więcej... zwiń...

Memorandum Informacyjne Spółki Presto SA

Memorandum Informacyjne Presto S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. Memorandum Informacyjne Presto S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta ...

Memorandum Informacyjne Presto S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
Memorandum Informacyjne Presto S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (http://www.presto-kominy.pl/).

czytaj więcej... zwiń...
Zobacz więcej