Warszawa, dnia 16 marca 2017

 

INFORMACJA PRASOWA DOMU MAKLERSKIEGO HFT BROKERS S.A.

 

W dniu 14 marca 2017r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu na okres jednego miesiąca działalności maklerskiej HFT Brokers w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

 

W pozostałym zakresie HFT Brokers prowadzi działalność bez zmian.

 

Szczegóły komunikatu KNF znajdują się na stronie:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/zawieszenie_hft_brokers_w_zakresie_oferowania.html

 

W trosce o jakość świadczonych usług, od kliku miesięcy HFT Brokers prowadzi działania mające na celu zmianę dotychczasowego modelu biznesowego i operacyjnego. Fundamentem tych zmian jest zwiększenie bazy kapitałowej (w styczniu 2017 r. kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 4,2 mln zł) i rezygnacja z działalności związanej z rynkiem forex (od grudnia 2016 r.)

 

Obecnie HFT Brokers skupia się na umocnieniu i rozbudowaniu kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem oraz compliance.

 

HFT Brokers prowadzi także intensywne prace nad dostosowaniem swojej działalności do wszystkich dotychczasowych zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Kontakt dla inwestorów: info@hftbrokers.pl

 

Zarząd i Rada Nadzorcza
HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Departament Bankowości Inwestycyjnej

Skontaktuj się z Nami

sprzedaz@hftbrokers.pl

+48 22 660 37 80

Departament Rynku Pierwotnego

Skontaktuj się z Nami

drp@hftbrokers.pl

+48 42 207 27 36

Aktualności

Memorandum Informacyjne Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. dostępne jest ...

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (http://danks.pl).

czytaj więcej... zwiń...
Zobacz więcej